Categories
Travel news

สัมรัตน์ ยันตรา นาฬิกาแดดขนาดมหึมา

ในปี ค.ศ. 1727 เมื่อกษัตริย์แห่งภูมิภาค ซาไว ใจ ซิงห์ ได้ให้กำเนิดชัยปุระเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองแรกที่วางแผนไว้ของประเทศ เขาต้องการออกแบบเมืองตามหลักการของวาสตุ ศาสตรา ซึ่งนำธรรมชาติ ดาราศาสตร์ และโหราศาสตร์มาใช้เพื่อแจ้งสถาปัตยกรรมและ ตำแหน่ง เขาตระหนักว่าในการจัดตำแหน่งชัยปุระกับดวงดาวช่วยเหลือในการปฏิบัติทางโหราศาสตร์

และทำนายสภาพอากาศที่สำคัญสำหรับพืชผลได้อย่างสมบูรณ์ เขาจะต้องมีเครื่องมือที่แม่นยำและเข้าถึงได้ สี่ Jantar Mantar รอด (ของ Mathura ถูกทำลาย ) แต่หนึ่งในชัยปุระที่สร้างเสร็จในปี 1734 นั้นใหญ่ที่สุดและครอบคลุมที่สุด ปัจจุบัน หอดูดาวแห่งนี้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกไม่เพียงเพราะเป็นหอดูดาวประเภทนี้ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในอินเดีย แต่ตามที่จารึกของยูเนสโกอธิบายไว้ มันแสดงถึงนวัตกรรมในด้านสถาปัตยกรรม ดาราศาสตร์ และจักรวาลวิทยา ตลอดจนการเรียนรู้และประเพณีจาก วัฒนธรรมตะวันตก ตะวันออกกลาง เอเชีย และแอฟริกา