Categories
News

อาหารทางสายยาง อาหารปั่่นผสม มีอายุการเก็บรักษานานแค่ไหน

อาหารทางสายยาง อาหารปั่่นผสม มีอายุการเก็บรักษานานแค่ไหน อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม จัดเป็น อาหารสุขภาพ สำหรับผู้ป่วย ในเรื่องของความสะอาด เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเตรียมอาหารประเภทนี้ภาชนะที่ใช้ทุกชนิดต้องลวกหรือต้มในน้ำร้อนก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง

Categories
News

อาหารทางสายยางที่เหมาะสมกับโรคหลอดเลือดในสมอง

อาหารทางสายยางที่เหมาะสมกับโรคหลอดเลือดในสมอง ปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั้นเป็นกลุ่มโรคที่ไม่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่ได้เกิดจากการสัมผัสคลุกคลีหรือการติดต่อ แต่หากเกิดจากผลการใช้ชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกายอาหารหรือความเครียด

Categories
News

การลดความเสี่ยง จากการให้อาหารทางสายยาง

การลดความเสี่ยง จากการให้อาหารทางสายยาง การให้อาหารทางสาย อาหารสุขภาพ ถือเป็นการรักษาทางการแพทย์อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการรักษาที่มักพบเห็นได้บ่อย ข้อดีของการให้อาหารทางสายยางคือ การทำให้ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะขาดสารอาหาร ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ทั้งยังช่วยให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ มีระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่สมดุล ไม่เกิดปัญหาแทรกซ้อน ที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากไม่ได้รับประทานอาหาร

Categories
News

เมนู อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน อิ่มอร่อยได้อย่างสบายใจ

เมนู อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน อิ่มอร่อยได้อย่างสบายใจ โรคเบาหวาน เป็นหนึ่งในโรคยอดฮิตของผู้สูงวัยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรคเบาหวานสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการที่ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลกลูโคสในเลือดไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โรคเบาหวานเป็นภาวะที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ การที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนั้นทำให้ร่างกายไม่สามารถดึงน้ำตาลที่ได้รับจากอาหารไปใช้เป็นพลังงานได้